FOMENT CULTURAL HOMENATJA ES 480 ANIVERSARI DE SES VÍCTIMES DE S’ASSALT TURC DE MAHÓ A SANTA MARIA

Foment Cultural de Menorca ha fet una ofrena a ses víctimes de s’assalt turc a Mahó de 1535. Enguany, es passat divendres 4 de setembre, s’han complert 480 anys des dia més trist de s’història de Mahó. Es tracta des primer acte d’homenatge a ses víctimes de s’assalt en 480 anys d’història. S’acte va tenir lloc a s’interior des temple de Santa Maria de Mahó a les 12:30h des migdia i va consistir en una petita ofrena floral i d’espelmes en honor i en record de ses víctimes. Va ser un acte breu i simbòlic, de caràcter “no oficial” i apolític. S’associació defensa que donar a conèixer aquest genocidi i fets històrics tan impactants contribuirà a que ses víctimes no siguin olvidades.

Sa majoria de menorquins desconeixen aquestra trista part de sa història de Menorca. Mahó va patir un des dos grans assalts turcs que van produir a Menorca an es segle XVI. Dia 4 setembre de 2015 s’han complert 480 anys de sa fatalitat que va deixar en ruïnes i va assolar sa ciutat de Mahó entre calamitats i misèries boni insuperables. Sa major desgràcia que s'ha donat fins a dia d'avui a sa ciutat mahonesa.

Moltes vegades s’ha dit que que hi va haver traïció per part des governants cap es poble mahonès. Però hi ha altres versions, basades en investigacions més actuals que s'haurien de tenir en compte i que afirmen que no va sorgir tal traïció des govern cap es mahonesos. Mahó no va ser entregada an es turcs. Sa ciutat va ser presa. Mahó en sa seua desgràcia, no comptava amb milícia ni armament i amb prou feines es va poder defensar.

Des de Foment Cultural no mos inclinam cap a cap versió, som defensors d’impulsar una investigació històrica per aclarir es fets. També s'ha tractat de covards an es mahonesos, però es mahonesos van lluitar i van defensar com van poder, sense estar capacitats per sa defensa. Tornarem a proposar an es nostros governants que institucionalisin aquesta fetxa i es celebri un acte anual es 4 de setembre en record a tots es mahonesos i menorquins que van ses assasinats, violats i deportats. 


FOMENT CULTURAL HOMENATJA ES 480 ANIVERSARI DE SES VÍCTIMES DE S’ASSALT TURC DE MAHÓ A SANTA MARIA
Publicat: 5/9/2015

“És una llàstima que en es 480 aniversari de s’assalt turc, s’Ajuntament de Mahó i es Consell Insular seguesquin mirant cap a una altra banda i no hagin fet cap tipo d’homenatge a ses víctimes d’un des dos assalts turcs més importants de s’història de Menorca”, diu Lucas Pons, secretari insular, qui afirma que Foment Cultural insistirà an es consistori mahonès “perquè celebri s’acte institucional que cada vegada demanen més mahonesos".Foment Cultural
@FomentCultural a Twitter