Foment Cultural inicia campanya de firmes (més de 1.500) per IB3 Televisió en balear (mallorquí, menorquí i eivissenc)

Foment Cultural de ses Illes Balears posa en marxa sa campanya de firmes a Change.org, en collaboració amb sa Fundació Jaume III per exigir an es Govern Balear que rectifiqui sa decisió de mutilar ses modalitats insulars de s’ens públic.

Sa campanya ja compta amb 1.500 firmes, i se posarà en marxa a través de sa societat civil per protestar contra es despotisme des Govern Balear amb IB3 Televisió. Per altra banda, recordam a sa Consellera Camps i a sa Directora General de Política Lingüística, Marta Fluxà, que segons ses enquestes, sa majoria de ciutadans de Balears (68%) estan a favor d’IB3 Televisió en mallorquí, menorquí i eivissenc, amb s’ús de s’article salat. De fet, es model balear emprat en es temps i es deports ha estat formal en tot moment.

Foment Cultural també retreu a Josep Maria Codony, director general d’IB3, que fa qüestió de mesos defensàs un model de llengua a IB3 basat en ses modalitats insulars, i ara barati de criteri i vulgui tornar an es barceloní pes caire pancatalanista des nou Govern Balear.

¿Per què es Govern no va qüestionar mai Canal 9 en valencià, i ha d’atacar en canvi ses modalitats insulars a IB3 Televisió? ¿Per què es nostros polítics empren s’article salat en es Parlament Balear, s’institució més formal de sa comunitat, i no el volen en ets informatius?

Recollida de firmes a Change.org

Com a ciutadans de ses Illes Balears, exigim an es Govern Balear que tengui en compte sa nostra petició, o que dugui envant una consulta, ja que tant els agrada fer consultes populars, però sembla que per segons què no interessa. Sa majoria de ciutadans no mos sentim identificats ni reconeguts amb una IB3 en català estàndar; dóna sa sensació de què miram TV3 en tost de sa nostra televisió. S’única manera de protegir i utilisar una llengua és que es ciutadans s’hi sentin reconeguts. Per açò demanam a tots es ciutadans de Balears que firmin sa nostra petició a change.org perquè IB3 sigui en mallorquí, menorquí i eivissenc, que és lo que xerram i amb lo que mos sentim identificats. 


Foment Cultural inicia campanya de firmes (més de 1.500) per IB3 Televisió en balear (mallorquí, menorquí i eivissenc)
Publicat: 16/9/2015

“Sa campanya de firmes ha conseguit en tres dies més de 1.500 firmes. Sa majoria de ciutadans de Balears vol IB3 en balear (mallorquí, menorquí i eivissenc), i exigim es nostro dret a decidir es model lingüístic. Es Govern Balear no pot imposar es català estàndar despreciant ses modalitats insulars, un tresor lingüístic que està obligat a protegir.”


Foment Cultural
@FomentCultural a Twitter