II Premi Joan Benejam. Concurs de Relats breus en Menorquí

Es Premi Joan Benejam va néixer per dignificar sa nostra llengua menorquina, però sobretot, per impulsar sa redacció en menorquí entre es joves de s’illa, amb s’intenció de fomentar i recuperar entre sa jovenea ses particularitats lingüístiques menorquines que ara es troben marginades en es món acadèmic i educatiu, i per tant, en perill de perdre-se.

Per altra banda, es Premi Joan Benejam també neix en homenatge a un dets intellectuals menorquins més destacats de s’història de sa nostra illa: Mestre Benejam i Vives, reconegut pedagog a tot Espanya i també a nivell internacional, impulsor de s’ensenyança graduada a Menorca i Fill illustre de Ciutadella. Autor d'obres com Ciutadella Veia (1910), sa sarsuela costumista de Ciutadella per excellència, Foc i Fum (1885) i des Vocabulari Menorquí- Castellà (1885), obres escrites, com deia Mestre Benejam, “en sa nostra llengo o lo que es diu en pla”.

Passat més d’un segle de sa mort de Joan Benejam, consideram un despropòsit que, per un costat sa figura de Mestre Benejam sia sa d’un gran desconegut a ses escoles de Menorca que ell mateix va impulsar, i per s’altre, que es menorquí i ses formes lingüístiques genuïnes des menorquins que Joan Benejam va cultivar a ses seues obres, ara es trobin marginades i patesquin un procés de suplantació per un estàndar d’arrel barcelonina que res té a veure amb sa llengua de Mestre Benejam.

Per açò va néixer sa nostra entitat, Foment Cultural de Menorca (FCIB), una entitat cultural, oberta i plural, finançada íntegrament amb capital privat que va esser fundada per joves estudiants universitaris, historiadors, missèrs, empresaris i professionals lliberals de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, amb un objectius clar i llampant: dignificar es menorquí.

Per açò, des de Foment Cutural demanam a s’Ajuntament de Ciutadella, an es Consell Insular de Menorca i an es Govern Balear, que si són capaços de destinar més d’un 1.000.000€ per subvencionar es català a ses Balears, o organisen Fires del Llibre en català a Menorca, també haurien d’esser capaços de:

1- Destinar una ajuda d’aquest 1.000.000€ per concursos literaris com es Premi Joan Benejam, i impulsar que d’una vegada per totes a ses escoles de Menorca s’estudiï Joan Benejam, Àngel Ruiz i Pablo i demés illustres autors de sa literatura menorquina, tal com vam exigir a sa Conselleria d’Educació de s’anterior Govern, ja que està molt bé que es nostros allots aprenguin sa literatura de Catalunya, però consideram que lo essencial és que aprenguin, abans que qualsevol altra, sa riquíssima literatura menorquina que han cultivat ets autors de sa nostra illa. No té ni cap ni peus que es joves menorquins coneguin Narcís Oller o Mercè Rodoreda, i desconeguin completament a Àngel Ruiz i Pablo o a Mestre Joan Benejam; i

2- Que complesquin amb s’Estatut d’Autonomia de ses Illes Balears, es qual emana que ses modalitats insulars seran objecte d’especial estudi i protecció. Manament que des d’aquí aprofitam per recordar an es Govern Balear i a ses autoritats competents. No és just que a Catalunya se pugui estudiar en català, que a València se pugui estudiar en valencià -¡i ademés ho defensi sa nostra Consellera de Cultura!-, i a Menorca no se pugui estudiar en menorquí.

Es II Premi Joan Benejam se convoca en representació des desig de sa societat civil menorquina de què es nostro tresor lingüístic, es menorquí, no s’apagui com un llum d’oli, i amb es ferme propòsit de què han d’esser es joves, es futur de Menorca, es qui se comprometin i s’interessin per apendre i conservar sa llengua des nostros pares i avis, i en definitiva, que sa nostra dolça llengua menorquina torni a ses escoles i instituts de sa nostra illa, d’on mai hauria d’haver estat exclosa. Mestre Joan Benejam mai ho haguera consentit.

Podeu trobar ses bases des concurs aquí: http://www.fomentbalear.org/2pjb.pdf 


II Premi Joan Benejam. Concurs de Relats breus en Menorquí
Publicat: 8/11/2015

Foment Cultural de Menorca convoca enguany sa 2a edició des PREMI JOAN BENEJAM, Concurs de Relats breus en menorquí, es concurs literari i jovenil per excel·lència de sa nostra illa.


Foment Cultural
@FomentCultural a Twitter