És s'hora des menorquí! Foment Cultural presenta es Llibre d'Estil a Menorca (Mahó)

FOMENT CULTURAL PRESENTA ES LLIBRE D'ESTIL MENORQUÍ

"UN MODEL LINGÜÍSTIC PER SES ILLES BALEARS"

S'entitat que es gener d'enguany va reunir més de 120 persones a Ciutadella per Sa Gala des I Prèmit Joan Benejam, entre ells autoritats com es President des Consell Insular de Menorca, batle de Ciutadella i representants de PP, PSOE i UPCM, ara torna a citar as menorquins per aquest divendres dia 1 de maig a les 20:30h a s'Hotel Capri de Mahó.

Foment Cultural se proposa reunir a sa majoria de forces polítiques de Menorca per sa Presentació de sa proposta filològica per escriure en menorquí, en ses modalitats insulars, elaborada pes filòleg Xavier Pericay.

S'acte serà presentat per Joan D. Pons Torres, president de Foment, i explicarà també es propòsit des llibre Joan Font Rosselló, professor de sa UIB, ex-parlamentari, articulista de El Mundo/El Día de Baleares i vicepresident de sa Fundació Jaume III.

Ja han confirmat s'assistència diferents candidats i representants de sa societat política i cultural de Menorca, entre ells PP, PSOE, UPCM, PI i Ciudadanos de Menorca (C'Me). Diverses personalitats faran costat públicament an es Llibre d'Estil Menorquí, amb s'intenció de què aquest model lingüístic balear tengui presència a s'educació, en es medis de comunicació i a s'administració pública, amb s'intenció d'efectuar d'una vegada per totes es compliment de s'article 35 de s'Estatut d'Autonomia en referència a ses modalitats lingüístiques insulars, es mallorquí, es menorquí, s'eivissenc i formenterenc. Un model que protegirà ses modalitats insulars i promocionarà es seu ús com a patrimoni cultural de tots es menorquins i ciutadans balears en general, davant s'assimilació que pateixen i es perill de perdre aquest tresor filològic respecte es model vigent de català estàndar implantat a sa nostra comunitat.

Joan Pons i Lucas Pons, president i secretari de Foment Cultural aprofiten per recordar que es tracta d'un acte públic on, a pesar d'haver confirmat s'assistència ja prop d'un centenar de persones, demanen a sa societat civil menorquina que s'impliqui amb sa presentació d'aquesta proposta filològica per defensar i recuperar es menorquí a ses institucions insulars. As final de s'acte hi haurà un torn obert de preguntes pes públic.

Podeu confirmar sa vostra assistència a s'event de Facebook, clicant just assuquí.

Es Llibre d'Estil "Un model lingüístic per ses Illes Balears" es podrà comprar just acabi s'acte per només 10€.

Si estimes es menorquí, divendres no mos pots faltar!


Dia: Divendres 1 de maig de 2015
Hora: 20:30h
On: Hotel Capri, Mahó (C/ Sant Esteve nº8).


¡Defensam es menorquí!
Foment Cultural de Menorca - Foment Cultural de ses Illes Balears (FCIB)


És s'hora des menorquí! Foment Cultural presenta es Llibre d'Estil a Menorca (Mahó)
Publicat: 27/4/2015

S'entitat té com a objectiu reunir sa majoria de forces polítiques de Menorca per sa Presentació de sa proposta filològica per escriure en menorquí.


Foment Cultural
@FomentCultural a Twitter